Wentylacja

Jakość życia i jakość powietrza

      W dawnych czasach, ludzie mieszkali w nieszczelnych budowlach, gdzie zimne powietrze dostawało się do wnętrza mieszkania praktycznie z każdej strony, co oczywiście owocowało większym zużyciem materiałów służących do ocieplenia danych pomieszczeń. Obecnie, konstruktorzy stawiają na to, aby jak najwięcej ciepła zatrzymać w budynku, powodując przy tym brak dostępu świeżego powietrza. Oczywiście mniejsze zużycie energii na ogrzewanie mieszkania czy biura jest jak najbardziej uzasadnione, nie tylko ze względów ekonomicznych ale także z punktu widzenia zanieczyszczenia środowiska które w XXI wieku w dość brutalny sposób przypomina człowiekowi, jak przez swoje nieumyślne zachowanie doprowadza do jego dewastacji. Troszcząc się o to, nie powinniśmy jednak zapominać o swoim zdrowiu, którego fundamentem jest świeże nie zanieczyszczone powietrze.

Jakość powietrza których oddychamy a nasze zdrowie

      Jak już wspomniałem, żyjemy w czasach gdzie budynki są niezwykle szczelnie izolowane. Prowadzi to do tego, że nie są one w stanie "same oddychać", wilgoć i zanieczyszczone powietrze nie są wstanie wydostać się na zewnątrz, poza betonowe mury. Jakie są tego efekty każdy z nas widzi, komu bowiem nie doskwiera powietrze przepełnione kurzem, nasycone brzydkim zapachem, wywołujące nieprzyjemne dla naszego zdrowia skutki, takie jak chociażby alergie. Połączenie wilgoci i słabej wentylacji to idealne warunki do rozwoju wszelkiego rodzaju bakterii i roztoczy. Nie mówi się otwarcie na jak wiele rzeczy ma to wpływ, przywołując tylko niektóre z nich mogę wymienić ogólny stan naszej kondycji psychofizycznej, skłonność do zachorowań, problemy z koncentracją czy złe samopoczucie.